Ustawy i rozporządzenia

Pobierz i zapisz na dysk lub wyświetl w przeglądarce wybrany dokument

l.p.
pobierz
opis
1.Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934; tekst ujednolicony
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych; Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205; tekst ujednolicony
Ustawa ta zawiera regulacje dotyczące IKE i IKZE
3.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207; tekst ujednolicony