III filar (PPE, IKE, IKZE)

W Polsce obecny system emerytalny opiera się na dwóch obowiązkowych filarach  (I Filar – ZUS, II Filar – OFE) i jednym dobrowolnym. Wg wszelkich danych i prognoz nasze emerytury z I i II filara będą bardzo niskie – stopa zastąpienia może osiągnąć nawet poziom 20 – 30 % naszego ostatniego wynagrodzenia.

Dlatego też, poza dwoma obowiązkowymi filarami emerytalnymi, w których nie mamy wpływu na nasze składki (o nich decyduje państwo i PTE), mamy możliwość dodatkowego oszczędzania na swoją emeryturę w III Filarze za pośrednictwem PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Do PPE możemy przystąpić tylko wówczas jeżeli pracodawca, za zgodą pracowników stworzył taką możliwość. Decyzję o oszczędzaniu w IKE i/lub w IKZE a także o wysokości składek (do wyznaczonych limitów) możemy podjąć osobiście.

Jakie są zatem różnice i podobieństwa między IKE a IKZE ? Porównanie przedstawiamy w poniższej tabeli:

typ konta
IKE
IKZE
Limit wpłatTrzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2014 limit wpłat wynosi 11 238 zł.1,2 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2014 limit wpłat wynosi 4495,20 zł.
Wpłatyniezależne od dochodówuzależnione od wysokości dochodów
Korzyści podatkoweZwolnienie z podatku od zysków kapitałowychZwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowychPo ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed.
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłatyBrakWypłata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dopisanie do podstawy opodatkowania).
Wcześniejszy zwrot środkówW całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.
DziedziczenieNie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach (dopisując go do podstawy opodatkowania).