Wszystko, co musisz wiedzieć o emeryturach

O portalu informacyjnym w temacie Emerytur

Przede wszystkim należy rozpocząć od dokonania prawidłowego wyboru pracodawcy. Biorąc pod uwagę maksymalną wysokość wypłacanych przez niego emerytur, możemy oszacować długość okresu ich wypłacania. Następnym krokiem jest ustalenie, ile ma się pracować, by osiągnąć odpowiedni poziom uprawniający do prawa do nich. Warto także pamiętać, że w wieku 65 lat kobiety i mężczyźni mają prawo do otrzymania socjalnej emerytury, która zwykle wynosi 50% zasiłku przysługującego osobie pracującej.

Wynagrodzenie za czas pracy na emeryturze jest ustalane na podstawie wysokości wynagrodzenia za czas pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustalając wysokość emerytury, należy uwzględnić fakt, że jej wysokość jest uzależniona od wielkości składników do niej przekazywanych od pracodawców i ubezpieczeniowych funduszy emerytalnych, oraz sposobu ich dodatkowej oszczędności.

Wysokość wypłacanej emerytury zależy od tempa wzrostu gospodarczego, z którym wiąże się stopa inflacji. Im wyższy jest wzrost gospodarczy, tym mniejsze są składniki przekazywane na emerytury i renty. Emerytury są finansowane także przez ubezpieczeniowy fundusz emerytalny. Jeśli fundusz nie jest w stanie wypłacić pieniędzy, to rząd sięgnie do skarbu państwa i wypłaci poprzez ZUS pieniądze przysługujące emerytom i renciściom.