III Filar (OFE) - Dowiedz się czym jest i jakie ma znaczenie?

III Filar (OFE)

Z rosnącego wieku pracowników oraz progresją demograficzną, która ma się jeszcze bardziej zintensyfikować w najbliższych latach, wynika konieczność podnoszenia poziomu ubezpieczeń emerytalnych. Rekrutujemy osoby, które mogłyby zasłużenie się dla naszego pracodawcy i dodatkowo zrealizować dla nich ofertę procentowania składek do OFE. Poniżej znajdziesz informacje ogólne na temat tego co to jest OFE i jakie ma ono możliwości.

III Filar (OFE) – korzyści i wady

Zasady składania składek na III Filar OFE określono w art. 44 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1999 roku składka na II Filar to 19,52%, natomiast na III Filar OFE - 0,75% podstawy wymiaru składki pracownika.

III Filar OFE został zainicjowany w 1999 roku po to, aby pomóc w finansowaniu emerytur w przyszłości. Z tego powodu składki na ten fundusz są naliczane od każdego pracownika, który ma stawki obowiązkowe od 1999 roku. Do tej pory, składka na III Filar była zawyżona i redukowana z PFR (w przyszłości Marszałek go zlikwiduje). Od 1 stycznia 2019 roku składka na III Filar wynosi 0,75% podstawy wymiaru składki. Zadaniem tego funduszu jest wytworzenie składki na przyszłe emerytury. Na zmianę zasad składania składek na III Filar OFE, pracownicy mogą oddać głos w kwestionariuszach, które będą dostępne w każdym miejscu pracy.

III Filar (OFE) a przyszłość

Przyszłość III Filar OFE, nie jest jednoznaczna. Alternatywnym rozwiązaniem, rozważanym wśród pracowników jest zastąpienie II Filaru III Filar. Wtedy, składka od każdego pracownika zostanie zwielokrotniona, aby zapewnić przyszłe emerytury. Wszelkie zmiany zostaną ujawnione po zakończeniu ankiety.

III Filar (OFE) a bezpieczeństwo finansowe

Jeszcze niedawno wachlarz niepewności o tym, co będzie się działo z III Filar OFE, pozostawał niezmieniony. To jednak kwestia sprawy, która jest nadal otwarta. Wystarczy w jednym miejscu pracy zorganizować spotkanie z pracownikami i na ten temat porozmawiać. Będzie to przynosić efekty. W związku z tym, że pracownicy odpowiadają za swoje składki, stają się one jednostkowymi dłużnikami OFE. Dług jest zaspokajany poprzez wypłatę z tego funduszu emerytur.