Nowy prezes ZUS zapowiada ocieplenie wizerunku

prezes

prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS
fot. UW, flickr.com

Nowym prezes ZUS po długim okresie „bezkrólewia” została profesor Gertruda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład nie miał prezesa od kwietnia ubiegłego roku, gdy odszedł Zbigniew Derdziuk, kojarzony z licznymi kontrowersjami wokół przetargów realizowanych przez Zakład oraz z iście bizantyjskim stylem zarządzania, rozrzutnością – ogólnie specyficznym podejściem do pieniędzy podatników. Żeby nie być gołosłownym, przypomnijmy choćby ubiegłoroczny raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w sprawie informatyzacji ZUS zakończony zawiadomieniem prokuratury przez szefa CBA (podejrzenie popełnienia przestępstwa); treści raportu do dziś, mimo zmiany rządu nie upubliczniono, a prezes dziwnym trafem złożył dymisję niemal w tym samym czasie.

Kolejne przymiarki na stanowisko nowego sternika ZUS, w postaci otwartego konkursu, zakończyły się w atmosferze skandalu. Wydawałoby się pewną kandydatkę, 31-letnią Annę Kalatę „odstrzelono” w trakcie ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej, stosując podobno chwyty w rodzaju niemerytorycznych pytań i deprymowania formą prowadzenia egzaminu. Być może dlatego, że we wcześniejszych wywiadach Kalata zapowiadała, że w przypadku wygrania konkursu zakończy nękanie firm przez instytucję i będzie pracowała nad zmianą stylu pracy tej instytucji. Jej praca doktorska dotyczyła błędów w ZUS i niekonstytucyjnego traktowania obywateli.
Po tym konkursowym blamażu obowiązki prezesa pełniła tymczasowo wiceprezes Elżbieta Łopacińska.

Kim zatem jest obecny, nowomianowany prezes ZUS, pani profesor Gertruta Uścińska i co nowego zamierza wnieść do ZUS?

Na początek kwalifikacje i doświadczenie; przyjrzyjmy się szczególnie tym mogącym mieć bliższy związek z pełnionym stanowiskiem. Prof. dr hab. Gertruda Uścińska jest związana naukowo z Zakładem Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się głównie w zagranicznych systemach zabezpieczenia społecznego. Ponadto od lat organizuje międzynarodowe programy badawcze dotyczące realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się osób i członków ich rodzin w UE, w których występuje także w roli eksperta. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami ubezpieczeniowymi.

A zatem przede wszystkim naukowiec – czy nie lepszy byłby sprawny menadżer z praktyką?
Po nominacji nie brak opinii, że właśnie brak praktyki może utrudnić sprawne zarządzanie tą ogromną instytucją. Sama profesor Uścińska odpowiada, że w innych krajach europejskich jest trend do mianowania na stanowiska prezesów tamtejszych „ZUS-ów” właśnie ekspertów ubezpieczeniowych. Dodatkowym atutem Uścińskiej ma być doświadczenie w kierowaniu zespołami przy licznych projektach naukowych w kraju i za granicą.

Zamierzenia nowej pani Prezes? Prof. Gertruda Uścińska zapowiedziała, że będzie realizowała misję ZUS zapisaną w „Strategii ZUS na lata 2016-2020”, którą jest „sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana w oparciu o zasady racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i potencjału pracowników”. Zapowiedziała jednocześnie wzmożenie prac nad ociepleniem wizerunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, któremu to celowi ma służyć m.in. szersza edukacja społeczna przy współpracy z uczelniami wyższymi.

– W zakresie polityki społecznej zachodzi wiele zmian, które stanowią wyzwanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wdrażaniu tych zmian zawsze zaś należy pamiętać o kliencie, bo to on jest najważniejszy w pracy Zakładu – stwierdziła nowa prezes ZUS i zapowiedziała jednocześnie przegląd kwestii związanych ze ściągalnością składek, przyznawaniem świadczeń i odwołaniami od decyzji ZUS. Analiza wskazanej materii ma dać odpowiedź na pytanie, czy potrzeba wprowadzania zmian, czy też obecnie przyjęte zasady postępowania należy utrzymać. Nowa prezes ZUS podkreśliła też wagę prowadzenia dialogu społecznego ze związkami zawodowymi oraz efektywnego wykorzystania potencjału pracowników.

No cóż, skoro i tak musimy żyć z ZUS-em przynajmniej przez najbliższe 4 lata, życzymy nowej pani Prezes sukcesów, zwłaszcza w zakresie, który wyróżniliśmy pogrubionym drukiem w akapicie powyżej.

inf. własna, ZUS