Emerytura – nieuchwytny przedmiot pożądania

seniorzyWedług nowego raportu HSBC* emerytura pozostaje nieosiągalnym marzeniem dla wielu ludzi. Prawie jedna na pięć osób na całym świecie przewiduje, że nigdy nie będzie w stanie całkowicie przejść na emeryturę, a wiele więcej przypuszcza, że będzie musiała nadal pracować dłużej niż chcieliby.

Badanie wykazało m.in, że 65%  osób w wieku 45+ , chciałoby przejść na emeryturę w ciągu najbliższych pięciu lat, jeśli pozwolą na to okoliczności. Jednak 38 procent z tej grupy twierdzi, że nie jest w stanie tego zrobić, przede wszystkim z powodów finansowych.

„Ludzie na całym świecie uważają, że emerytura może być okazją do odkrywania pewnych rzeczy na nowo i rozpoczynania nowych rozdziałów w życiu. Jednak bariery finansowe uniemożliwiają przejście na emeryturę wtedy kiedy chcieliby – lub, w niektórych przypadkach – w ogóle. Prawie jeden na pięciu osób obawia się, że nigdy nie będzie w stanie w pełni rozstać się z pracą, więc potrzeba należytego planowania finansowego jest silniejsza niż kiedykolwiek ” – mówi Charlie Nunn z Wealth Management, HSBC.

Pracownicy w wieku 45+ i powyżej najczęściej chcą przejść na emeryturę w Argentynie (78 procent), Francji (77 procent), Chinach (75 procent) i w Wielkiej Brytanii (75 procent).

Około 55% osób chce podróżować lub poświęcić się innym zainteresowaniom, a 44% pragnie spędzać więcej czasu z rodziną. Z raportu wynika również, że 29% marzy o emeryturze z powodu zmęczenia codzienną rutyną pracy, a 23% stwierdziło, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie. Do emerytury śpieszno szczególnie ankietowanym, których partner / partnerka już z niej korzysta.

Z pośród osób w wieku 45+ które chcą przejść na emeryturę, ale nie mogą, 64 % twierdzi, że nie zgromadziło odpowiednich oszczędności, 32% – że ma na utrzymaniu więcej osób, a u 24% przeszkodą są długi.

Z pełną wersją raportu w formie prezentacji można zapoznać się tutaj.

* Raport „The Future of Retirement Healthy new beginnings”  opracowany na zlecenie HSBC przez Ipsos MORI, opiera się na badaniach ponad 18 tys. osób w 17 krajach: Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Egipcie, Francji, Hongkongu, Indich, Indonezji, Malezji, Meksyku, Singapurze, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku 2015 roku.

Tłum. i oprac. na podstawie artykułu „The desire to retire”