Czy „reforma” OFE polegnie w Trybunale Konstytucyjnym?

trybunal-konst-okZmiany w OFE, polegające na konfiskacie części obligacyjnej i stopniowym przenoszeniu środków z OFE do ZUS na 10 lat przed emeryturą (tzw. suwak) krytykują już nawet instytucje – jakby nie patrzeć – podległe rządowi.  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w wydanej opinii stwierdza, że proponowana nowa ustawa o OFE w obecnym kształcie to „klasyczne wywłaszczenie”.

 

 „projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej [czyli PTE prowadzącym OFE – dop. red.] i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjne [czyli ZUS -dop. red.], a zatem klasyczne wywłaszczenie (…)”

 Oczywiście „odebranie” dotyczyłoby funduszy, co nie zmienia faktu, że są tam nasze prywatne oszczędności. Żaden z członków OFE nie podpisywał umowy z państwem, tylko właśnie z „niepaństwową osobą prawną”, której powierzył swoje pieniądze w zarządzanie. Wracając do sedna sprawy, Prokuratoria Generalna jest urzędem  reprezentującym skarb państwa w sporach sądowych, z pewnością więc cytowaną opinię wydali doświadczeni prawnicy. Nie zmąciło to jednak dobrego humoru Ministra Pracy i  Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził m.in.:

„Mamy opinie konstytucjonalistów i ekonomistów i one potwierdzają, że jest to zgodne z Konstytucją i nie mają żadnych znamion wywłaszczenia.”

Nie wątpię, że rząd zdołał zgromadzić jakieś grono „konstytucjonalistów i ekonomistów”, którzy z przekonania lub oportunizmu podpiszą się pod jego każdym pomysłem i jeszcze zrobią to przy pozorach zgodności z prawem. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że znakomita większość wybitnych czy choćby znanych polskich ekonomistów i konstytucjonalistów należy do grona krytyków proponowanych rozwiązań i wyraża tę krytykę samodzielnie lub w ramach takich inicjatyw jak np. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego.

 Zdecydowana opinia Prokuratorii Generalnej to niejedyny „cios w plecy” dla obecnej ekipy. Również Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  w wydanym właśnie 80-cio stronicowym dokumencie krytykuje m.in. propozycję  suwaka emerytalnego. Suwak, oprócz tego, że stanowiłby kolejny państwowy przymus w zarządzaniu naszymi oszczędnościami OFE, to powodowałby odpływ środków z GPW i to w bardzo bliskiej perspektywie, jeśli nowa ustawa wejdzie w życie od przyszłego roku. Kolejny kontrargument KNF dotyka kwestii zagrożeń ekonomicznych, m.in.:

 „Złotówka zaksięgowana na kontach w ZUS generuje większe zobowiązanie Państwa niż koszt obligacji kompensujących składkę do OFE. […] System subkont ZUS będzie permanentnie niezbilansowany i będzie generował deficyty na dużą skalę”.

Tak  więc, dwa poważne państwowe urzędy wydały opinie podważające fundamenty proponowanych przez rząd zmian. Z pewnością wzmocni to szansę na sprawiedliwe dla obywateli rozstrzygnięcie sprawy w Trybunale Konstytucyjnym (TK), jeśli ustawa tam trafi. Z taką inicjatywą musiałby wystąpić Prezydent. Nawet jednak wówczas wynik jest niepewny. Obecny prezes TK (w odróżnieniu od poprzedniego) zdaje się wspierać krótkowzroczną filozofię rządu w sprawie zmian w OFE. Wskazywać by mogła na to jego wypowiedź z kwietnia br, w której stwierdził, że  w dobie kryzysu zasada równowagi budżetowej wysuwa się na czoło zasad ustrojowych.

Krzysztof Duda (COE)