Ludzie finansów w obronie rynku kapitałowego i naszych oszczędności

list-ofe-parkiet-2

„OFE to nie zapis księgowy. Fundusze emerytalne to transakcje, fizyczny obrót, to prawdziwe paliwo giełdowe, dzięki któremu za sprawą kapitału płynącego do rozwijających się polskich firm, rośnie liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Obecnie OFE mają udziały w niemal 300 spółkach notowanych 
na warszawskiej giełdzie, wprowadzają większą przejrzystość rynku kapitałowego, wyższy poziom kultury korporacyjnej i nowoczesne standardy zarządzania. ” – piszą w liście otwartym do Premiera RP ludzie związani z rynkiem finansowym.

To kolejna akcja obrony naszych oszczędności z OFE, tym razem prowadzona w kontekście funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Inicjatorem listu jest Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet. Pod apelem do Premiera podpisało się już kilkudziesięciu ekonomistów, m.in. prezesów funduszy inwestycyjnych, spółek giełdowych a także prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Warto pamiętać, że OFE to „najgrubsi” inwestorzy na GPW. Jest oczywiste, że jeśli ich zabraknie, odczujemy to boleśnie wszyscy. Przeciwnicy OFE  i kontestatorzy kapitalizmu także.

Całość listu oraz szczegóły akcji Parkietu dostępne są na specjalnie utworzonym profilu na facebooku „W obronie naszych pieniędzy”  https://www.facebook.com/wobronienaszychpieniedzy