Emerytalna gra w trzy karty

3-kartyA propos niepewnego losu emerytur i skoku na OFE .  Coś wam to przypomina? „Siła wyższa , panowie!”
Tagi ,