Czy ZUS jest piramidą finansową?

pyramid-ponziPiramida finansowa* jest strukturą finansową, w której zysk konkretnego uczestnika (inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego) jest bezpośrednio uzależniony od wpłat wniesionych przez uczestników, którzy przystąpili do struktury później. Zarządzający klasyczną piramidą finansową zazwyczaj nie podejmują żadnych realnych działań inwestycyjnych w celu pomnożenia pieniędzy uczestników. Struktura taka działa dopóki suma wycofywanych przez uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych środków. Potem upada, a uczestnicy zostają z niczym.

Coś Ci to przypomina? Oczywiście, system repartycyjny, czyli w Polsce – ZUS, I filar emerytalny. Płacisz składki na ZUS w zamian za obietnicę otrzymania emerytury. ZUS nie inwestuje Twoich pieniędzy. Przeznacza je od razu częściowo na bieżące wypłaty dla emerytów – odpowiedników wcześniejszych inwestorów w piramidzie finansowej. Częściowo, bo przecież trzeba opłacić armię urzędników i utrzymać okazałe siedziby. Za jakiś czas sam zostaniesz emerytem. Czy będziesz mógł jeszcze „wycofać swój wkład wraz z zyskiem” – innymi słowy dostać obiecaną emeryturę? Czy znajdzie się wystarczająco wielu „nowych inwestorów”?

System piramidy finansowej wymaga masowego dopływu nowych uczestników, a możliwości takie są z przyczyn ograniczone z przyczyn czysto…demograficznych. Hipotetyczna piramida, która wymagałaby zwerbowania przez każdego uczestnika sześciu kolejnych, już na dziesiątym jej poziomie musiałaby mieć liczbę uczestników większą o 60% od liczby mieszkańców Polski, na 11 – większą od ludności USA, a na trzynastym poziomie liczbę uczestników znacznie większą od liczby mieszkańców świata!

ponzi-big

Przypomnijmy, struktura piramidy finansowej istnieje dopóty, dopóki suma wycofywanych przez uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych środków. Wypłaty środków pierwszym uczestnikom piramidy, usypiają czujność kolejnych, liczących na rzekomo łatwe, pewne i wysokie zyski. Im bardziej organizatorom udaje się wydłużyć okres nowych wpłat i im więcej ma ona poziomów, tym więcej uczestników jest poszkodowanych w chwili jej upadku. A jak długo uda się wydłużać funkcjonowanie piramidy ZUS? Jeśli sądzisz, że system repartycyjny ma przed sobą jeszcze długą przyszłość, sprawdź prognozy demograficzne Polski do roku 2050.

Twórcy piramid finansowych nie tworzą ich społecznie – sporą część wpłat przeznaczają na zapewnienie sobie życia w luksusie.Demagogia? Nie. System repartycyjny jest w tej chwili fikcją. ZUS jest tylko zupełnie niepotrzebnym, bardzo kosztownym pośrednkiem, pobierającym dodatkowy podatek nazywany „składką emerytalną”. Po co nam dodatkowy Urząd Skarbowy !?

Twórcy piramid finansowych nie tworzą ich społecznie – sporą część wpłat przeznaczają na zapewnienie sobie życia w luksusie.Demagogia? Nie. System repartycyjny jest w tej chwili fikcją. ZUS jest tylko zupełnie niepotrzebnym, bardzo kosztownym pośrednkiem, pobierającym dodatkowy podatek nazywany „składką emerytalną”. Po co nam dodatkowy Urząd Skarbowy !?


Na koniec, zastanówmy się, czy są lepsze i gorsze piramidy finansowe? Jest ich wiele, nie wszystkie są niesprawiedliwe i oszukańcze. Skupmy się jednak na tych, z których jedna nam wszystkim doskwiera, a druga dała się we znaki swoim uczestnikom, u pozostałych Polaków budząc – na ogół – oburzenie. Do sprawy podejdziemy nieco przewrotnie, bo to zawsze skłania do myślenia i przedstawia pewne sprawy takimi, jakimi w istocie są. A więc co, analizując punkt po punkcie, co wydaje się lepsze – Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też znana z głośnego upadku firma… powiedzmy Bamber Geld 😉 – zakładamy oczywiście, że jeszcze istnieje i działa.

Nazwa firmy / charakterystyka obsługi Klienta
ZUS
Bamber Geld
Rodzaj uczestnictwaPrzymusowyDobrowolny
Rodzaj umowyBrakPisemna
Możliwość wcześniejszej wypłaty własnych środkówBrakJest, dopóki firma jest w stanie funkcjonować
Jak firma zarabiaDzięki wpłatom nowych członkówDzięki wpłatom nowych członków
Kiedy otrzymujemy zyskiPo osiągnięciu ustalonego wieku, który może być w każdej chwili arbitralnie zmieniony)Zgodnie z umową, dopóki firma jest w stanie funkcjonować
Wysokość wpłatZ góry ustalony procentDowolna
Możliwość wycofania się z uczestnictwaBrak, pod groźbą karyW każdej chwili
Możliwość dziedziczenia BrakJest
Co można zrobić, w przypadku gdy firma odmówi Ci wypłaty, zmieniając odpowiednio przepisy / regulaminNicZałożyć sprawę w Sądzie

*Pionierem w organizowaniu piramid finansowych, był Amerykanin włoskiego pochodzenia Charles Ponzi, który zbudował taką strukturę finansową w Bostonie w 1920 roku. Oszukał swoich klientów na kwotę 15 milionów dolarów. Od jego nazwiska przyjęto alternatywną nazwę używaną na określenie piramidy finansowej – „schemat Ponziego”.

Największą piramidą finansową na świecie była piramida Madoffa, stworzona przez Bernarda Madoffa. Jego piramida była elitarną strukturą, ściągającą bogatych inwestorów. Upadła w szczycie kryzysu w 2009 roku. Wówczas liczyła ok. 5 tys. uczestników, którzy wnieśli do niej ok. 65 miliardów dolarów. Śledztwo wykazało, że przez ostatnie 13 lat jej istnienia wpłaty od uczestników nie były w żaden sposób inwestowane. Madoff został skazany na 150 lat więzienia.

Krzysztof Duda (COE), wikipedia