Co zachęci Polaków do oszczędzania na emeryturę?

blackboard-piggy-edu-2IKZE jeszcze na dobre nie zaistniało w świadomości Polaków, a już słychać głosy mówiące o konieczności zmian w konstrukcji produktu. Rozwiązania, które sprawiłyby, że oszczędzanie w IKZE byłoby korzystniejsze dla jego uczestników z punktu widzenia finansowego, postuluje Polska Izba Ubezpieczeń wraz Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM – przypomina w gazecie Ubezpieczeniowej Grzegorz Piotrowski. Jednocześnie autor zdaje się nie mieć złudzeń, że poprawianie IKZE będzie wystarczającą zachętą, aby zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Co więc nią będzie?

Zdaniem publicysty GU prawdziwą „zachętą” do gromadzenia pieniędzy na emeryturę dla przeciętnego Polaka nie będą jednak tylko i wyłącznie korzyści podatkowe. Tak samo ważne, a kto wie, czy nie istotniejsze, może stać się uświadomienie przyszłym emerytom, że wiara w ZUS i II filar systemu mające zapewnić godziwe świadczenia w przyszłości jest po prostu iluzoryczna.

– Z roku na rok zmienia się struktura demograficzna naszego społeczeństwa: liczebność calęj populacji Polski będzie spadać, według ZUS, do niecałych 31 mln w roku 2060, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie rosnąć. W obliczu takich perspektyw rząd musi podjąć bardziej zdecydowane kroki, aby stymulować rozwój realnych i atrakcyjnych możliwości zabezpieczenia godnej przyszłości – chociażby poprzez wprowadzenie realnych i odczuwalnych ulg podatkowych oraz wzmocnionej kampanii społecznej – mówi cytowany przez GU Krzysztof Lewandowski.

źródło: Grzegorz Piotrowski , Gazeta Ubezpieczeniowa  „Od głowy do portfela – Oszczędzanie na emeryturę”