Na IKZE i IKE będzie można odłożyć więcej

3-pillarsObowiązujące w 2013 r. limity wpłat w III filarze pozwalają na odłożenie większej kwoty pieniędzy na swoją przyszłość niż w latach poprzednich. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podniosło roczny limit wpłat na IKZE i IKE.

Maksymalna wpłata na IKZE w 2013 r. wynosi 4231,20 zł (kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2012 r.: 105 780 zł x 4% = 4231,20 zł). Kwotę tę można podzielić na wpłaty miesięczne w maksymalnej wysokości 352,60 zł. Indywidualny limit wpłat na IKZE może być niższy. W przypadku, gdy limit indywidualny nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, limit wpłat na IKZE w 2013 r. wynosi 720 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.: 1500 zł x 12 = 18 000 zł; 18 000 zł x 4% = 720 zł).

Limit na IKE wzrósł do wysokości 11 139 zł (w porównaniu z 10 578 zł w 2012 r.). Oznacza to, że osoba, która zechce w nadchodzącym roku dokonywać równych wpłat co miesiąc np. za pomocą zlecenia stałego, może odkładać na IKE nawet 928,25 zł miesięcznie.

Oprócz powyższych limitów zmieniła się także dozwolona wysokość sumy składek dodatkowych, jaką może wnieść uczestnik do jednego Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). W 2013 r. kwota ta wynosi 16 708,50 zł, czyli miesięcznie 1392,38 zł (wobec 15 867 zł w ub.r.).

źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa