Sam wybierz OFE

choice-ofe10 stycznia mija termin dokonania wyboru OFE. W przeciwnym ZUS wylosuje nas do jednego z funduszy. Obowiązek ten dotyczy urodzonych po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę lub rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mają oni czas do 10 stycznia na zawarcie umowy z funduszem.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 rozpoczynając pierwszą pracę lub działalność, za którą odprowadzane są do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne, powinny teoretycznie w ciągu 7 dni (w praktyce do 10 stycznia lub 10 lipca) dokonać wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli tego nie zrobią, ZUS przydziela je do jednego z OFE w drodze losowania (dwa razy w roku – w styczniu i lipcu). Na kilka tygodni przed losowaniem ZUS przypomina o tym listownie. Najbliższe losowanie odbędzie się ostatniego dnia roboczego w styczniu, ale aby uniknąć zdania się na ślepy los należy wybrać OFE do 10 stycznia.

W losowaniu biorą udział wszystkie fundusze, które uzyskały wyższe stopy zwrotu od tzw. średniej ważonej w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, z tym że aktywa netto funduszu nie mogą przekroczyć 10% aktywów całego rynku OFE. Dla klienta oznacza to w praktyce, że na pewno nie trafi do kilku największych funduszy.