Reforma emerytalna

9. Czy w nowym systemie emerytalnym opłaca się zaniżanie wynagrodzeń lub ich ukrywanie?

Nie jest to proceder opłacalny. Pamiętajmy, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa składka na ubezpieczenie społeczne. Im z kolei wyższa składka, tym wyższy kapitał końcowy, stanowiący podstawę wyliczenia naszej emerytury. Jeśli w danym roku zarobki pracownika przekroczą kwotę odpowiadającą 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, oznacza to przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w konsekwencji – od dochodów powyżej tego pułapu nie będzie odprowadzana składka.

10. Czy świadczenie emerytalne wypłacane w przyszłości będzie opodatkowane podatkiem dochodowym?

Tak, świadczenie wypłacane zarówno w ramach I, II filara oraz IKZE (III filar) będzie podlegało opodatkowaniu. Natomiast jeżeli ktoś będzie otrzymywał świadczenie także z IKE (III filar), to nie będzie ono opodatkowane.

11. Co to jest Fundusz Rezerwy Demograficznej?

W 1999r. dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną na zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku utworzony został Fundusz Rezerwy Demograficznej. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń emerytalnych na wypadek kryzysu demograficznego i związanych z tym kłopotów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada on osobowość prawną a środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej dysponuje ZUS.

Strona 3 z 3123