Stopa zastąpienia

Stopa zastąpienia

Wskaźnik procentowy, liczony jako stosunek wysokości pierwszej emerytury do ostatniej płacy.

Stopa zastąpienia