Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

OFE w Polsce to podmioty prawne, których zadaniem jest gromadzenie oraz inwestowanie środków ich członków,  wpłacanych na indywidualne konta, z przeznaczeniem na świadczenia emerytalne. OFE stanowią podstawę tzw. II filara systemu emerytalnego w Polsce.

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)