Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Indywidualne konta emerytalne (IKE) to dobrowolna forma oszczędzania z tzw.  III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jego posiadacz może wybrać, czy chce gromadzić pieniądze na lokacie bankowej, w akcjach, funduszu inwestycyjnym, czy poprzez ubezpieczenie kapitałowe. Zyski, jakie przyniesie ta inwestycja, są zwolnione z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych ( „podatku Belki”), jednak pod warunkiem, że wypłacimy je dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)