Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)

FUS jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią praawie 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Składa się z funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)