3 filar

3 filar

III filar systemu emerytalnego to formy dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składają się na niego pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz, od początku 2012 roku, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Lokowane w nim pieniądze są inwestowane, a wpłaty do IKZE można odliczyć od opodatkowanego dochodu. Zwyczajowo do III filaru zalicza się też inne formy długookresowego oszczędzania, które oferują komercyjne instytucje finansowe, które często mogą zaproponować wyższe stopy zwrotu z inwestycji.

3 filar