2 filar

2 filar

II filar systemu emerytalnego to Otwarte Fundusze Emerytalne prowadzone przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz, od 2011 roku, subkonta emerytalne w ZUS. Jest to kapitałowa część polskiego systemu emerytalnego. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oszczędzanie w II filarze jest obowiązkowe. Otwarty fundusz można wybrać indywidualnie, można też go samodzielnie zmienić na inny. Środki zgromadzone na koncie OFE są inwestowane Oszczędności, które pozostały na subkoncie w ZUS nie są inwestowane, lecz ich wzrost jest waloryzowany z uwzględnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Pieniądze zgromadzone w II filarze podlegają dziedziczeniu.

2 filar