1 filar

1 filar

I filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to repartycyjna część polskiego systemu emerytalnego – ma postać umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wszystkie emerytury, które wypłaca FUS są finansowane na bieżąco ze składek, które płacą pracujący. Nie oznacza to jednak, że wysokość wpłacanych składek nie ma przełożenia na przyszłą emeryturę. Składki, w wysokości 12,22 proc. miesięcznego wynagrodzenia, są ewidencjonowane, by potem na tej podstawie obliczona została wysokość przyszłych świadczeń. Emerytura w I filarze nie jest dziedziczona.

1 filar